Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat)
Jensejordet Nord 9
3739 SKIEN
Org.nr 994967541
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kilebygda Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 4,3 3,7 4,8 4,2 4,3
Skien kommune 33,2 40,0 45,1 49,1 53,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 5,2 6,7 5,5 5,6 6,0
Skien kommune 8,3 8,8 8,6 9,4 8,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 0 0 0 0 0
Skien kommune 3 4 4 5 5
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 157,1 184,6 89,3 88,0 89,3
Skien kommune 92,8 73,2 86,8 74,3 87,7
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 3,2 3,6 5,9 5,9 6,5
Skien kommune 8,3 10,6 8,9 11,2 8,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 5,6 7,6 6,2 6,7 7,1
Skien kommune 8,2 8,8 8,5 9,7 9,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skien kommune 12,4 12,8 12,7 13,1 12,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 6,3 8,3 7,9 9,0 9,5
Skien kommune 11,1 12,1 12,1 13,7 14,0
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 9,6 8,4
Skien kommune 11,5 11,6
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 8,1 10,4
Skien kommune 13,7 12,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 0,0 0,0
Skien kommune 15,6 17,3
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 55,4 54,3 59,8 63,6 51,4
Skien kommune 91,8 93,4 92,2 89,4 93,9
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 3 130 2 642 3 379 2 927 3 118
Skien kommune 22 013 25 131 28 913 30 632 33 957
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat) 142 110 135 133 125
Skien kommune 86 81 83 75 81
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no