Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kilebygda Montessoriskole Sa (privat)
Jensejordet Nord 9
3739 SKIEN
Org.nr 994967541
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kilebygda Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,2 4,3 3,7 4,8 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 5,2 6,7 5,5 5,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,3 157,1 184,6 89,3 88,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 36,9 3,2 3,6 5,9 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 5,6 7,6 6,2 6,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,4 6,3 8,3 7,9 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 56,7 55,4 54,3 59,8 63,6
Lærertimer som gis til undervisning 2 280 3 130 2 642 3 379 2 927
Undervisningstimer totalt per elev 95 142 110 135 133
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no