Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kilde skole (UTGÅTT)
Storgata 21
2390 MOELV
Org.nr 975270602
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 159
Undervisningstimer totalt per elev 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no