Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kilde skole (UTGÅTT)
Storgata 21
2390 MOELV
Org.nr 975270602
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,6 25,1 25,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 10,1 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,2 107,4 103,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 9,1 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,1 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 13,4 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 112 18 096 17 159
Undervisningstimer totalt per elev 72 74 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no