Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kiellands Minde skole
Eikveien 3
4462 HOVSHERAD
Org.nr 975275930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 6,0 6,2 6,0 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,1 10,6 10,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,5 61,3 77,6 54,2 45,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,5 17,8 12,3 17,7 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,1 10,9 11,1 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,4 11,4 11,7 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 98,1 86,9 83,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 972 3 975 4 119 3 960 3 917
Undervisningstimer totalt per elev 63 61 70 68 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no