Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kautokeino ungdomsskole
Bredbuktnesveien 6
9520 KAUTOKEINO
Org.nr 975279707
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 16,7 16,4 18,6 16,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,9 7,8 7,1 6,4 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,1 131,1 125,0 130,9 143,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 4,4 4,4 3,7 3,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 10,8 9,9 8,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 14,6 15,6 11,4 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,1 94,5 95,4 93,9 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 8 258 8 183 8 286 9 177 8 785
Undervisningstimer totalt per elev 83 84 92 103 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no