Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kautokeino barneskole
Bredbuktnesveien
9520 KAUTOKEINO
Org.nr 975279685
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Guovdageainnu Suohkan / Kautokeino kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,4 31,2 32,2 32,0 30,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 8,3 7,4 7,7 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 174,4 215,9 178,4 152,3 123,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,1 3,4 3,9 4,8 6,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 8,8 7,7 8,1 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 10,9 9,1 9,7 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,2 93,4 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 671 20 577 22 450 22 535 20 859
Undervisningstimer totalt per elev 92 89 101 97 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no