Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaupanger skule
Brekkeflaten 2
6854 KAUPANGER
Org.nr 975276163
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 060
Undervisningstimer totalt per elev 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no