Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaupanger skule
Brekkeflaten 2
6854 KAUPANGER
Org.nr 975276163
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Kaupanger skule 21,7 21,7 21,7 22,0 22,4
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Kaupanger skule 9,5 9,4 9,9 9,8 10,1
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Kaupanger skule 1 1 2 2 3
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Kaupanger skule 145,2 143,7 97,4 98,5 72,4
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Kaupanger skule 5,8 5,8 9,0 8,9 12,3
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Kaupanger skule 9,5 9,7 9,8 10,5 11,0
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Kaupanger skule 12,5 11,6 13,5 11,6 11,4
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Kaupanger skule 13,5 13,4 15,8 16,5 16,5
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Kaupanger skule 14,6 13,8
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Kaupanger skule 15,2 16,5
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Kaupanger skule 20,7 20,3
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Kaupanger skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Kaupanger skule 13 765 13 765 13 765 13 908 14 060
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Kaupanger skule 75 76 72 72 71
Sogndal kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no