Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaupanger skule
Brekkeflaten 2
6854 KAUPANGER
Org.nr 975276163
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,7 21,7 21,7 22,0 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,4 9,9 9,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 145,2 143,7 97,4 98,5 72,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8 5,8 9,0 8,9 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,7 9,8 10,5 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 11,6 13,5 11,6 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 13,4 15,8 16,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 20,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 765 13 765 13 765 13 908 14 060
Undervisningstimer totalt per elev 75 76 72 72 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no