Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaupanger skule
Landpostruta
6854 KAUPANGER
Org.nr 975276163
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 21,7 21,7 21,7 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 9,5 9,4 9,9 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 146,1 145,2 143,7 97,4 98,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 5,8 5,8 9,0 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 9,5 9,7 9,8 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,5 11,6 13,5 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 13,5 13,4 15,8 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 049 13 765 13 765 13 765 13 908
Undervisningstimer totalt per elev 64 75 76 72 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no