Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kattem skole
Uståsen 6
7082 KATTEM
Org.nr 875299492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 32,9 36,7 42,2 39,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,3 7,5 6,5 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,7 80,1 68,6 86,4 91,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 10,4 9,8 7,0 7,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 10,7 8,5 8,6 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,4 13,4 14,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 93,8 80,3 70,0 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 240 21 763 24 291 28 612 26 216
Undervisningstimer totalt per elev 78 79 98 113 98
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no