Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kastellet skole
Birger Olivers Vei 34
1176 OSLO
Org.nr 987131780
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,5 54,6 53,4 45,6 49,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,5 13,7 15,0 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 10 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,0 66,2 74,3 75,7 68,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 18,4 16,5 18,7 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 15,4 15,7 17,0 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 15,9 15,7 17,7 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 18,5 18,5 20,6 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 32 778 34 798 33 974 30 484 33 954
Undervisningstimer totalt per elev 49 52 52 47 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no