Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kastellet skole
Birger Olivers vei 34
1176 OSLO
Org.nr 987131780
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 54,6 53,4 45,6 49,9 49,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,7 15,0 13,3 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 9 9 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 74,3 75,7 68,0 75,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,4 16,5 18,7 18,7 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 15,7 17,0 14,3 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 15,7 17,7 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,5 20,6 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 34 798 33 974 30 484 33 954 33 954
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 47 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no