Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karuss skole
Karussveien 10
4620 KRISTIANSAND S
Org.nr 984181345
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,8 36,3 37,8 41,7 40,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,2 13,0 11,3 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 154,0 118,3 76,5 72,0 73,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 9,9 14,3 13,5 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,7 15,4 12,7 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 16,4 15,4 13,9 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 19,3 20,0 17,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 754 22 208 21 905 24 765 24 922
Undervisningstimer totalt per elev 56 52 53 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no