Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karstad skule
Solheimsdalen
6800 FØRDE
Org.nr 975276589
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,5 3,2 3,7 2,5
Antall elever per årsverk til undervisning 5,3 4,4 4,7 5,3 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,4 31,9 19,0 21,6 13,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 13,5 24,4 23,8 36,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,3 4,5 4,9 5,3 5,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,5 5,3 5,3 6,0 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,0 100,0 41,5 81,6 81,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 365 2 508 2 337 2 679 1 684
Undervisningstimer totalt per elev 139 167 156 141 140
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no