Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 35,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 35,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 455
Undervisningstimer totalt per elev 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no