Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 489,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 82
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 312 492
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no