Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 525,4 5 977,5 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,9 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 94 989 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,8 64,5 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 16,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,8 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 16,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6 16,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7 18,0 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 94,7 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 335 947 3 820 569 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no