Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale
Bjerkreim kommune 42,2
Bokn kommune 11,9
Eigersund kommune 183,9
Finnøy kommune (utgått) 48,3
Forsand kommune (utgått) 21,3
Gjesdal kommune 154,5
Haugesund kommune 416,9
Hjelmeland kommune 44,7
Hå kommune 260,1
Karmøy kommune 525,4
Klepp kommune 266,7
Kvitsøy kommune 10,2
Lund kommune 55,5
Randaberg kommune 141,5
Rennesøy kommune (utgått) 71,0
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 1 029,2
Sauda kommune 63,2
Sokndal kommune 46,7
Sola kommune 332,8
Stavanger kommune 1 493,0
Strand kommune 179,5
Suldal kommune 59,5
Time kommune 243,8
Tysvær kommune 158,1
Utsira kommune 6,0
Vindafjord kommune 111,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjerkreim kommune 11,0
Bokn kommune 9,8
Eigersund kommune 11,2
Finnøy kommune (utgått) 9,6
Forsand kommune (utgått) 9,3
Gjesdal kommune 12,7
Haugesund kommune 12,1
Hjelmeland kommune 8,5
Hå kommune 12,8
Karmøy kommune 12,0
Klepp kommune 11,3
Kvitsøy kommune 7,0
Lund kommune 9,3
Randaberg kommune 12,3
Rennesøy kommune (utgått) 12,5
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 11,6
Sauda kommune 10,3
Sokndal kommune 10,8
Sola kommune 11,8
Stavanger kommune 12,7
Strand kommune 12,0
Suldal kommune 9,3
Time kommune 12,4
Tysvær kommune 11,5
Utsira kommune 4,1
Vindafjord kommune 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 7
Bokn kommune 2
Eigersund kommune 40
Finnøy kommune (utgått) 10
Forsand kommune (utgått) 9
Gjesdal kommune 32
Haugesund kommune 76
Hjelmeland kommune 8
Hå kommune 48
Karmøy kommune 94
Klepp kommune 37
Kvitsøy kommune 1
Lund kommune 10
Randaberg kommune 12
Rennesøy kommune (utgått) 15
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 167
Sauda kommune 8
Sokndal kommune 6
Sola kommune 35
Stavanger kommune 243
Strand kommune 48
Suldal kommune 8
Time kommune 34
Tysvær kommune 24
Utsira kommune 1
Vindafjord kommune 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 63,9
Bokn kommune 41,7
Eigersund kommune 46,7
Finnøy kommune (utgått) 40,1
Forsand kommune (utgått) 17,6
Gjesdal kommune 56,7
Haugesund kommune 59,5
Hjelmeland kommune 42,6
Hå kommune 60,2
Karmøy kommune 59,8
Klepp kommune 74,0
Kvitsøy kommune 59,2
Lund kommune 46,3
Randaberg kommune 126,9
Rennesøy kommune (utgått) 54,6
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 64,2
Sauda kommune 74,9
Sokndal kommune 70,9
Sola kommune 102,4
Stavanger kommune 69,6
Strand kommune 39,8
Suldal kommune 65,7
Time kommune 78,9
Tysvær kommune 68,6
Utsira kommune 19,3
Vindafjord kommune 75,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjerkreim kommune 15,6
Bokn kommune 19,2
Eigersund kommune 22,0
Finnøy kommune (utgått) 21,4
Forsand kommune (utgått) 43,1
Gjesdal kommune 20,5
Haugesund kommune 18,2
Hjelmeland kommune 17,5
Hå kommune 18,5
Karmøy kommune 18,0
Klepp kommune 13,9
Kvitsøy kommune 10,1
Lund kommune 17,7
Randaberg kommune 8,5
Rennesøy kommune (utgått) 20,7
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 16,2
Sauda kommune 12,5
Sokndal kommune 13,7
Sola kommune 10,5
Stavanger kommune 16,3
Strand kommune 26,5
Suldal kommune 13,1
Time kommune 14,0
Tysvær kommune 14,9
Utsira kommune 18,2
Vindafjord kommune 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjerkreim kommune 11,7
Bokn kommune 12,6
Eigersund kommune 12,1
Finnøy kommune (utgått) 9,9
Forsand kommune (utgått) 11,5
Gjesdal kommune 13,9
Haugesund kommune 13,0
Hjelmeland kommune 8,5
Hå kommune 14,4
Karmøy kommune 12,3
Klepp kommune 12,1
Kvitsøy kommune 8,1
Lund kommune 9,2
Randaberg kommune 13,4
Rennesøy kommune (utgått) 13,1
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 12,5
Sauda kommune 10,9
Sokndal kommune 11,5
Sola kommune 12,1
Stavanger kommune 13,8
Strand kommune 12,9
Suldal kommune 9,2
Time kommune 13,5
Tysvær kommune 11,9
Utsira kommune 5,6
Vindafjord kommune 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 13,4
Bokn kommune 9,9
Eigersund kommune 13,0
Finnøy kommune (utgått) 11,8
Forsand kommune (utgått) 8,0
Gjesdal kommune 13,8
Haugesund kommune 14,9
Hjelmeland kommune 11,6
Hå kommune 13,5
Karmøy kommune 15,5
Klepp kommune 13,0
Kvitsøy kommune 7,6
Lund kommune 12,8
Randaberg kommune 14,1
Rennesøy kommune (utgått) 15,6
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 13,5
Sauda kommune 12,6
Sokndal kommune 13,0
Sola kommune 14,8
Stavanger kommune 14,8
Strand kommune 13,7
Suldal kommune 14,3
Time kommune 13,5
Tysvær kommune 14,7
Utsira kommune 2,7
Vindafjord kommune 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjerkreim kommune 15,0
Bokn kommune 14,0
Eigersund kommune 14,7
Finnøy kommune (utgått) 12,7
Forsand kommune (utgått) 13,5
Gjesdal kommune 16,9
Haugesund kommune 16,8
Hjelmeland kommune 12,1
Hå kommune 16,8
Karmøy kommune 16,1
Klepp kommune 14,8
Kvitsøy kommune 8,2
Lund kommune 12,9
Randaberg kommune 17,6
Rennesøy kommune (utgått) 16,1
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 15,9
Sauda kommune 13,3
Sokndal kommune 16,3
Sola kommune 15,7
Stavanger kommune 17,4
Strand kommune 15,2
Suldal kommune 13,4
Time kommune 15,6
Tysvær kommune 15,5
Utsira kommune 4,9
Vindafjord kommune 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjerkreim kommune 12,7
Bokn kommune 14,5
Eigersund kommune 13,9
Finnøy kommune (utgått) 12,2
Forsand kommune (utgått) 13,1
Gjesdal kommune 15,5
Haugesund kommune 14,5
Hjelmeland kommune 10,9
Hå kommune 14,9
Karmøy kommune 14,1
Klepp kommune 12,5
Kvitsøy kommune 5,9
Lund kommune 12,8
Randaberg kommune 15,6
Rennesøy kommune (utgått) 15,9
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 13,8
Sauda kommune 12,0
Sokndal kommune 12,5
Sola kommune 14,4
Stavanger kommune 15,5
Strand kommune 13,6
Suldal kommune 11,0
Time kommune 13,4
Tysvær kommune 13,3
Utsira kommune 6,5
Vindafjord kommune 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjerkreim kommune 16,5
Bokn kommune 17,6
Eigersund kommune 14,8
Finnøy kommune (utgått) 11,6
Forsand kommune (utgått) 17,4
Gjesdal kommune 18,7
Haugesund kommune 18,4
Hjelmeland kommune 11,4
Hå kommune 18,8
Karmøy kommune 15,6
Klepp kommune 16,4
Kvitsøy kommune 10,5
Lund kommune 10,2
Randaberg kommune 19,4
Rennesøy kommune (utgått) 14,2
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 17,2
Sauda kommune 13,5
Sokndal kommune 19,5
Sola kommune 15,4
Stavanger kommune 18,5
Strand kommune 15,5
Suldal kommune 12,4
Time kommune 18,3
Tysvær kommune 16,4
Utsira kommune 4,0
Vindafjord kommune 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 16,7
Bokn kommune 11,6
Eigersund kommune 15,4
Finnøy kommune (utgått) 15,7
Forsand kommune (utgått) 10,8
Gjesdal kommune 17,3
Haugesund kommune 18,3
Hjelmeland kommune 14,4
Hå kommune 17,6
Karmøy kommune 19,7
Klepp kommune 16,6
Kvitsøy kommune 8,5
Lund kommune 16,4
Randaberg kommune 18,8
Rennesøy kommune (utgått) 18,7
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 17,9
Sauda kommune 14,9
Sokndal kommune 18,8
Sola kommune 18,0
Stavanger kommune 19,0
Strand kommune 16,9
Suldal kommune 20,6
Time kommune 16,7
Tysvær kommune 17,9
Utsira kommune 3,2
Vindafjord kommune 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjerkreim kommune 100,0
Bokn kommune 100,0
Eigersund kommune 98,2
Finnøy kommune (utgått) 89,8
Forsand kommune (utgått) 100,0
Gjesdal kommune 97,0
Haugesund kommune 97,7
Hjelmeland kommune 86,5
Hå kommune 93,6
Karmøy kommune 96,6
Klepp kommune 96,1
Kvitsøy kommune 63,6
Lund kommune 94,1
Randaberg kommune 98,4
Rennesøy kommune (utgått) 92,0
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 92,9
Sauda kommune 95,8
Sokndal kommune 97,6
Sola kommune 93,9
Stavanger kommune 93,3
Strand kommune 93,6
Suldal kommune 95,9
Time kommune 94,8
Tysvær kommune 98,1
Utsira kommune 90,6
Vindafjord kommune 98,8
Lærertimer som gis til undervisning
Bjerkreim kommune 27 284
Bokn kommune 6 768
Eigersund kommune 120 127
Finnøy kommune (utgått) 31 045
Forsand kommune (utgått) 12 351
Gjesdal kommune 100 956
Haugesund kommune 266 182
Hjelmeland kommune 28 022
Hå kommune 161 006
Karmøy kommune 335 947
Klepp kommune 172 298
Kvitsøy kommune 6 165
Lund kommune 34 909
Randaberg kommune 88 825
Rennesøy kommune (utgått) 45 627
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 656 266
Sauda kommune 40 764
Sokndal kommune 29 980
Sola kommune 217 563
Stavanger kommune 955 207
Strand kommune 112 735
Suldal kommune 39 459
Time kommune 155 130
Tysvær kommune 100 150
Utsira kommune 3 648
Vindafjord kommune 72 155
Undervisningstimer totalt per elev
Bjerkreim kommune 65
Bokn kommune 71
Eigersund kommune 64
Finnøy kommune (utgått) 75
Forsand kommune (utgått) 76
Gjesdal kommune 56
Haugesund kommune 59
Hjelmeland kommune 84
Hå kommune 56
Karmøy kommune 60
Klepp kommune 63
Kvitsøy kommune 101
Lund kommune 77
Randaberg kommune 58
Rennesøy kommune (utgått) 57
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 61
Sauda kommune 69
Sokndal kommune 66
Sola kommune 61
Stavanger kommune 56
Strand kommune 59
Suldal kommune 77
Time kommune 57
Tysvær kommune 62
Utsira kommune 174
Vindafjord kommune 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no