Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 525,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 94
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 335 947
Undervisningstimer totalt per elev 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no