Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Privat
Årsverk for undervisningspersonale 32,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 144
Undervisningstimer totalt per elev 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no