Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 515,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 96
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 327 750
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no