Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 520,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 83
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 332 296
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no