Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 510,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 71
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 324 903
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no