Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Karmøy kommune 30,4 29,6 29,7 32,2 35,7
Rogaland fylke 313,4 319,0 348,5 382,3 384,7
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Karmøy kommune 11,3 11,0 11,1 11,1 10,2
Rogaland fylke 9,3 9,1 8,8 8,7 9,9
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Karmøy kommune 6 10 8 12 12
Rogaland fylke 46 56 58 69 74
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Karmøy kommune 52,6 30,7 37,9 27,0 27,1
Rogaland fylke 54,4 45,4 47,2 43,7 46,1
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Karmøy kommune 19,9 33,1 26,9 38,0 35,0
Rogaland fylke 14,7 17,4 16,5 18,0 19,1
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Karmøy kommune 9,2 10,5 11,3 10,5 9,3
Rogaland fylke 11,1 11,6 10,3 10,4 12,3
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Karmøy kommune 18,8 16,8 16,1 17,5 16,5
Rogaland fylke 11,2 10,9 10,9 10,9 12,5
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Karmøy kommune 15,7 16,7 17,0 17,5 16,4
Rogaland fylke 13,3 13,7 12,7 12,8 15,2
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Karmøy kommune 12,4 12,5
Rogaland fylke 12,6 14,5
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Karmøy kommune 18,0 12,0
Rogaland fylke 12,0 15,3
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Karmøy kommune 22,3 23,2
Rogaland fylke 13,3 15,7
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Karmøy kommune 75,4 71,7 79,3 74,2 84,1
Rogaland fylke 89,1 88,6 88,6 87,4 84,4
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Karmøy kommune 19 907 19 268 19 276 21 144 23 455
Rogaland fylke 196 387 194 217 223 686 251 613 244 112
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Karmøy kommune 63 64 64 64 69
Rogaland fylke 78 77 82 84 72
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no