Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bodø kommune 14,4 12,2 14,2 15,6 17,7
Haugesund kommune 23,2 29,2 29,7 33,2 34,8
Karmøy kommune 30,4 29,6 29,7 32,2 35,7
Kristiansund kommune
Rana kommune 3,6 7,4 8,6 10,0 10,0
Sola kommune
Stjørdal kommune 21,5 22,6 30,5 37,6 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Bodø kommune 6,6 7,8 6,6 7,8 8,7
Haugesund kommune 8,9 7,8 8,2 8,4 9,1
Karmøy kommune 11,3 11,0 11,1 11,1 10,2
Kristiansund kommune
Rana kommune 7,9 10,0 7,8 6,7 7,0
Sola kommune
Stjørdal kommune 6,1 5,6 4,9 5,3 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bodø kommune 2 2 3 2 1
Haugesund kommune 4 4 4 5 5
Karmøy kommune 6 10 8 12 12
Kristiansund kommune
Rana kommune 1 1 1 5 5
Sola kommune
Stjørdal kommune 3 3 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bodø kommune 39,2 40,8 28,3 45,7 92,3
Haugesund kommune 46,4 55,5 55,8 58,6 59,0
Karmøy kommune 52,6 30,7 37,9 27,0 27,1
Kristiansund kommune
Rana kommune 43,3 50,4 46,7 14,3 13,7
Sola kommune
Stjørdal kommune 42,2 42,2 38,5 42,0 40,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bodø kommune 15,5 16,9 20,9 15,7 8,0
Haugesund kommune 18,2 13,1 13,9 13,7 13,7
Karmøy kommune 19,9 33,1 26,9 38,0 35,0
Kristiansund kommune
Rana kommune 16,8 18,4 15,9 45,6 49,7
Sola kommune
Stjørdal kommune 13,4 12,7 12,1 12,0 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bodø kommune 8,6 7,9 8,7 6,3 8,9
Haugesund kommune 10,4 8,4 9,9 9,9 12,6
Karmøy kommune 9,2 10,5 11,3 10,5 9,3
Kristiansund kommune
Rana kommune 10,0 12,7 9,3 7,3 7,7
Sola kommune
Stjørdal kommune 6,5 7,6 5,8 6,1 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bodø kommune 6,7 11,6 6,4 15,1 15,8
Haugesund kommune 11,0 10,2 10,2 11,2 10,7
Karmøy kommune 18,8 16,8 16,1 17,5 16,5
Kristiansund kommune
Rana kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sola kommune
Stjørdal kommune 8,4 5,6 5,2 5,2 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bodø kommune 10,1 11,2 9,3 11,6 17,6
Haugesund kommune 12,7 10,8 11,9 13,2 14,7
Karmøy kommune 15,7 16,7 17,0 17,5 16,4
Kristiansund kommune
Rana kommune 16,0 25,8 13,4 10,3 11,6
Sola kommune
Stjørdal kommune 9,9 10,5 9,1 8,6 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bodø kommune 4,6 10,7
Haugesund kommune 11,5 13,7
Karmøy kommune 12,4 12,5
Kristiansund kommune
Rana kommune 11,3 10,1
Sola kommune
Stjørdal kommune 8,6 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bodø kommune 14,5 15,3
Haugesund kommune 14,5 22,4
Karmøy kommune 18,0 12,0
Kristiansund kommune
Rana kommune 9,1 15,4
Sola kommune
Stjørdal kommune 9,6 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bodø kommune 17,3 20,5
Haugesund kommune 13,7 13,0
Karmøy kommune 22,3 23,2
Kristiansund kommune
Rana kommune 0,0 0,0
Sola kommune
Stjørdal kommune 7,5 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bodø kommune 92,9 98,1 92,8 95,2 85,0
Haugesund kommune 92,9 97,4 96,1 87,1 83,7
Karmøy kommune 75,4 71,7 79,3 74,2 84,1
Kristiansund kommune
Rana kommune 84,8 92,7 61,0 93,2 100,0
Sola kommune
Stjørdal kommune 88,7 97,7 95,7 96,5 98,0
Lærertimer som gis til undervisning
Bodø kommune 9 264 7 604 8 959 10 146 10 393
Haugesund kommune 15 111 18 949 19 630 21 935 21 511
Karmøy kommune 19 907 19 268 19 276 21 144 23 455
Kristiansund kommune
Rana kommune 2 446 5 114 6 105 7 214 7 255
Sola kommune
Stjørdal kommune 14 119 15 041 20 716 25 532 23 769
Undervisningstimer totalt per elev
Bodø kommune 106 91 107 91 79
Haugesund kommune 77 89 85 82 77
Karmøy kommune 63 64 64 64 69
Kristiansund kommune
Rana kommune 94 74 95 111 107
Sola kommune
Stjørdal kommune 116 124 146 135 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no