Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 17,9 17,8 16,2 18,0 17,4
Gjesdal kommune 1,4 2,8
Haugesund kommune 23,2 29,2 29,7 33,2 34,8
Hjelmeland kommune
Hå kommune 21,4 28,2 27,4 30,7 30,4
Karmøy kommune 30,4 29,6 29,7 32,2 35,7
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 51,0 49,3 56,1 61,5 75,9
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 155,4 141,8 159,3 167,3 146,3
Strand kommune 4,7 9,7 17,3 23,6 28,3
Suldal kommune
Time kommune 9,4 13,3 12,9 14,4 13,3
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 7,4 6,8 7,4 6,8 7,6
Gjesdal kommune 3,0 6,4
Haugesund kommune 8,9 7,8 8,2 8,4 9,1
Hjelmeland kommune
Hå kommune 11,3 11,5 10,9 10,4 10,5
Karmøy kommune 11,3 11,0 11,1 11,1 10,2
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 7,6 7,4 7,7 7,7 7,8
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 9,3 9,5 8,7 8,5 11,7
Strand kommune 7,7 10,3 9,0 9,3 8,8
Suldal kommune
Time kommune 11,8 8,4 9,0 8,1 7,8
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 1 1 2 1 2
Gjesdal kommune 0 0
Haugesund kommune 4 4 4 5 5
Hjelmeland kommune
Hå kommune 2 6 3 4 2
Karmøy kommune 6 10 8 12 12
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 13 13 14 13 12
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 16 18 19 23 27
Strand kommune 1 2 4 8 11
Suldal kommune
Time kommune 4 2 3 2 2
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 89,7 111,6 64,2 73,2 55,0
Gjesdal kommune 0,0 0,0
Haugesund kommune 46,4 55,5 55,8 58,6 59,0
Hjelmeland kommune
Hå kommune 99,5 38,8 65,6 67,5 105,0
Karmøy kommune 52,6 30,7 37,9 27,0 27,1
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 27,0 26,0 27,1 31,7 42,9
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 77,6 64,8 65,8 58,1 56,7
Strand kommune 46,2 37,7 33,6 24,5 21,1
Suldal kommune
Time kommune 28,6 47,0 30,8 43,3 56,5
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 7,0 5,3 10,2 8,3 11,6
Gjesdal kommune 0,0 0,0
Haugesund kommune 18,2 13,1 13,9 13,7 13,7
Hjelmeland kommune
Hå kommune 9,0 21,0 12,7 11,7 7,9
Karmøy kommune 19,9 33,1 26,9 38,0 35,0
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 25,0 26,0 25,3 21,9 16,3
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 10,0 12,5 11,6 13,6 18,6
Strand kommune 13,9 25,5 25,3 35,2 37,5
Suldal kommune
Time kommune 37,4 16,1 25,7 16,2 12,8
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 8,6 7,9 9,3 8,4 10,0
Gjesdal kommune 0,0 19,8
Haugesund kommune 10,4 8,4 9,9 9,9 12,6
Hjelmeland kommune
Hå kommune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Karmøy kommune 9,2 10,5 11,3 10,5 9,3
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 8,5 8,4 8,5 8,8 7,0
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 12,5 14,2 11,0 11,1 16,7
Strand kommune 7,7 10,9 10,3 10,6 9,6
Suldal kommune
Time kommune 13,6 10,0 9,5 9,1 10,3
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 6,6 6,2 7,1 6,7 6,9
Gjesdal kommune 4,0 5,7
Haugesund kommune 11,0 10,2 10,2 11,2 10,7
Hjelmeland kommune
Hå kommune 15,2 15,4 14,6 14,0 14,1
Karmøy kommune 18,8 16,8 16,1 17,5 16,5
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 8,9 8,8 9,9 10,1 13,0
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 9,6 9,5 9,8 9,9 12,9
Strand kommune 0,0 8,7 7,9 9,9 10,3
Suldal kommune
Time kommune 13,2 8,9 11,4 9,5 7,4
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 8,1 7,4 8,7 8,8 9,6
Gjesdal kommune 4,0 9,4
Haugesund kommune 12,7 10,8 11,9 13,2 14,7
Hjelmeland kommune
Hå kommune 20,9 19,8 19,3 18,4 19,8
Karmøy kommune 15,7 16,7 17,0 17,5 16,4
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 12,0 13,0 12,2 13,3 12,7
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 12,9 14,3 11,8 11,7 17,2
Strand kommune 8,1 12,0 12,2 13,2 12,0
Suldal kommune
Time kommune 24,5 13,2 17,7 12,5 11,2
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 10,9 12,2
Gjesdal kommune 0,0 0,0
Haugesund kommune 11,5 13,7
Hjelmeland kommune
Hå kommune 0,0 0,0
Karmøy kommune 12,4 12,5
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 9,8 8,6
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 13,6 18,9
Strand kommune 13,1 11,3
Suldal kommune
Time kommune 11,1 10,1
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 9,2 11,0
Gjesdal kommune 0,0 43,0
Haugesund kommune 14,5 22,4
Hjelmeland kommune
Hå kommune 0,0 0,0
Karmøy kommune 18,0 12,0
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 15,1 8,6
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 10,3 19,8
Strand kommune 14,5 11,7
Suldal kommune
Time kommune 12,2 12,2
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 6,9 7,0
Gjesdal kommune 4,0 5,8
Haugesund kommune 13,7 13,0
Hjelmeland kommune
Hå kommune 18,4 19,8
Karmøy kommune 22,3 23,2
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 14,5 19,3
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 11,2 14,7
Strand kommune 12,2 12,9
Suldal kommune
Time kommune 14,1 11,5
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 88,2 91,7 91,3 93,2 92,5
Gjesdal kommune 73,2 75,1
Haugesund kommune 92,9 97,4 96,1 87,1 83,7
Hjelmeland kommune
Hå kommune 91,5 70,3 89,4 85,3 100,0
Karmøy kommune 75,4 71,7 79,3 74,2 84,1
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 78,3 86,7 88,4 83,7 82,6
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 95,2 96,2 92,8 94,8 81,5
Strand kommune 86,3 73,8 54,7 63,1 91,4
Suldal kommune
Time kommune 80,0 73,5 82,2 77,0 79,9
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Lærertimer som gis til undervisning
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 11 479 11 701 10 177 11 386 10 288
Gjesdal kommune 874 1 772
Haugesund kommune 15 111 18 949 19 630 21 935 21 511
Hjelmeland kommune
Hå kommune 11 055 13 072 13 792 15 257 15 697
Karmøy kommune 19 907 19 268 19 276 21 144 23 455
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 31 869 31 531 35 019 38 550 47 983
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 97 994 84 557 106 063 118 280 96 904
Strand kommune 2 908 6 604 11 706 15 437 17 923
Suldal kommune
Time kommune 6 064 8 535 8 023 8 750 8 579
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Undervisningstimer totalt per elev
Bjerkreim kommune
Bokn kommune
Eigersund kommune 102 110 96 104 93
Gjesdal kommune 219 104
Haugesund kommune 77 89 85 82 77
Hjelmeland kommune
Hå kommune 58 57 60 63 62
Karmøy kommune 63 64 64 64 69
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Lund kommune
Randaberg kommune
Sandnes kommune
Sandnes kommune (UTGÅTT) 93 95 91 90 91
Sauda kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune 81 74 87 89 63
Strand kommune 97 71 80 76 80
Suldal kommune
Time kommune 60 85 79 87 89
Tysvær kommune
Utsira kommune
Vindafjord kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no