Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,4 29,6 29,7 32,2 35,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,0 11,1 11,1 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 10 8 12 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,6 30,7 37,9 27,0 27,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 33,1 26,9 38,0 35,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 10,5 11,3 10,5 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 16,8 16,1 17,5 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 16,7 17,0 17,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,3 23,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,4 71,7 79,3 74,2 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 907 19 268 19 276 21 144 23 455
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 64 64 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no