Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 480,1 491,0 486,0 497,3 489,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,2 12,5 12,1 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 65 73 88 91 82
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 72,6 61,0 58,6 64,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 15,0 18,2 18,3 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,0 13,1 12,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,2 15,0 14,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,3 16,9 16,5 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 97,1 98,1 96,9 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 304 996 313 028 308 474 316 891 312 492
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 57 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no