Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Karmøy kommune 510,5 520,7 515,6 529,5 525,4
Rogaland fylke 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2 5 977,5
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Karmøy kommune 12,3 12,1 12,4 12,0 12,0
Rogaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,1 11,9
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Karmøy kommune 71 83 96 103 94
Rogaland fylke 872 930 985 1 006 989
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Karmøy kommune 78,4 67,7 59,1 54,9 59,8
Rogaland fylke 70,3 66,9 63,7 63,0 64,5
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Karmøy kommune 14,0 16,0 18,7 19,5 18,0
Rogaland fylke 15,6 16,4 17,1 17,1 16,5
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Karmøy kommune 13,1 12,9 13,0 12,5 12,3
Rogaland fylke 13,4 13,5 13,1 12,9 12,8
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Karmøy kommune 14,3 14,4 15,1 14,8 15,5
Rogaland fylke 14,3 14,3 14,5 14,4 14,2
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Karmøy kommune 16,6 16,3 16,9 16,5 16,1
Rogaland fylke 16,8 16,9 16,8 16,6 16,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Karmøy kommune 14,5 14,1
Rogaland fylke 14,8 14,2
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Karmøy kommune 17,1 15,6
Rogaland fylke 17,1 16,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Karmøy kommune 19,1 19,7
Rogaland fylke 18,8 18,0
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Karmøy kommune 97,1 95,6 97,0 95,5 96,6
Rogaland fylke 95,5 95,0 95,3 94,2 94,7
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Karmøy kommune 324 903 332 296 327 750 338 035 335 947
Rogaland fylke 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334 3 820 569
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Karmøy kommune 58 59 58 60 60
Rogaland fylke 57 57 58 59 60
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no