Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Karmøy kommune 512,7 510,5 520,7 515,6 529,5
Rogaland fylke 5 668,9 5 577,3 5 671,4 5 748,2 5 894,2
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Karmøy kommune 12,2 12,3 12,1 12,4 12,0
Rogaland fylke 12,1 12,4 12,4 12,3 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Karmøy kommune 68 71 83 96 103
Rogaland fylke 874 872 930 985 1 006
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Karmøy kommune 82,7 78,4 67,7 59,1 54,9
Rogaland fylke 69,4 70,3 66,9 63,7 63,0
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Karmøy kommune 13,2 14,0 16,0 18,7 19,5
Rogaland fylke 15,4 15,6 16,4 17,1 17,1
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Karmøy kommune 12,9 13,1 12,9 13,0 12,5
Rogaland fylke 13,0 13,4 13,5 13,1 12,9
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Karmøy kommune 15,0 14,3 14,4 15,1 14,8
Rogaland fylke 14,0 14,3 14,3 14,5 14,4
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Karmøy kommune 16,9 16,6 16,3 16,9 16,5
Rogaland fylke 16,5 16,8 16,9 16,8 16,6
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Karmøy kommune 14,5
Rogaland fylke 14,8
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Karmøy kommune 17,1
Rogaland fylke 17,1
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Karmøy kommune 19,1
Rogaland fylke 18,8
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Karmøy kommune 97,8 97,1 95,6 97,0 95,5
Rogaland fylke 95,7 95,5 95,0 95,3 94,2
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Karmøy kommune 326 462 324 903 332 296 327 750 338 035
Rogaland fylke 3 578 527 3 515 897 3 570 797 3 650 812 3 754 334
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Karmøy kommune 58 58 59 58 60
Rogaland fylke 59 57 57 58 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no