Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bjerkreim kommune 49,5 45,6 45,3 44,6 42,2
Bokn kommune 14,7 15,7 16,7 14,7 11,9
Eigersund kommune 197,9 198,0 191,9 183,3 183,9
Finnøy kommune (utgått) 42,9 46,0 46,7 42,8 48,3
Forsand kommune (utgått) 24,0 23,4 21,3 21,4 21,3
Gjesdal kommune 146,5 148,8 150,0 153,9 154,5
Haugesund kommune 388,2 392,1 390,9 403,8 416,9
Hjelmeland kommune 43,7 45,5 42,6 44,9 44,7
Hå kommune 256,6 269,4 269,5 263,8 260,1
Karmøy kommune 510,5 520,7 515,6 529,5 525,4
Klepp kommune 258,6 269,9 260,2 253,9 266,7
Kvitsøy kommune 9,2 10,6 10,2 10,3 10,2
Lund kommune 47,3 49,7 51,9 51,5 55,5
Randaberg kommune 146,3 150,9 152,3 137,1 141,5
Rennesøy kommune (utgått) 62,2 70,4 77,1 74,3 71,0
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 878,8 844,6 903,5 956,6 1 029,2
Sauda kommune 58,1 59,9 59,9 61,8 63,2
Sokndal kommune 42,7 43,8 47,4 48,0 46,7
Sola kommune 323,6 322,3 312,6 339,4 332,8
Stavanger kommune 1 359,4 1 395,1 1 436,7 1 508,1 1 493,0
Strand kommune 153,9 179,7 169,9 174,3 179,5
Suldal kommune 60,0 60,8 60,9 60,2 59,5
Time kommune 228,4 228,1 236,5 236,1 243,8
Tysvær kommune 153,6 157,4 155,5 160,4 158,1
Utsira kommune 4,5 5,2 7,1 5,2 6,0
Vindafjord kommune 116,0 117,9 116,0 114,4 111,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Bjerkreim kommune 9,3 10,8 10,8 11,0 11,0
Bokn kommune 9,1 8,8 8,3 9,0 9,8
Eigersund kommune 11,0 11,0 11,1 11,5 11,2
Finnøy kommune (utgått) 10,6 10,0 10,0 10,6 9,6
Forsand kommune (utgått) 10,9 9,9 9,9 10,2 9,3
Gjesdal kommune 12,5 12,7 12,7 12,4 12,7
Haugesund kommune 13,0 12,8 12,8 12,6 12,1
Hjelmeland kommune 10,0 9,5 9,6 9,1 8,5
Hå kommune 11,8 11,6 11,6 12,6 12,8
Karmøy kommune 12,3 12,1 12,4 12,0 12,0
Klepp kommune 11,6 11,1 11,5 12,0 11,3
Kvitsøy kommune 10,9 8,2 8,1 7,1 7,0
Lund kommune 10,5 9,4 9,9 9,9 9,3
Randaberg kommune 11,9 11,5 11,5 12,4 12,3
Rennesøy kommune (utgått) 14,0 12,4 11,7 12,1 12,5
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 12,7 13,4 12,9 12,5 11,6
Sauda kommune 9,9 11,0 10,5 10,4 10,3
Sokndal kommune 11,6 11,5 10,5 10,5 10,8
Sola kommune 11,6 12,0 12,6 11,4 11,8
Stavanger kommune 13,4 13,4 13,0 12,4 12,7
Strand kommune 13,2 12,7 12,3 12,2 12,0
Suldal kommune 9,6 9,2 9,4 9,3 9,3
Time kommune 13,3 13,4 12,9 13,0 12,4
Tysvær kommune 12,6 12,1 11,9 11,7 11,5
Utsira kommune 6,0 5,3 4,0 4,5 4,1
Vindafjord kommune 10,8 10,5 10,3 10,7 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 6 6 5 8 7
Bokn kommune 3 4 3 2 2
Eigersund kommune 36 41 43 36 40
Finnøy kommune (utgått) 7 10 9 9 10
Forsand kommune (utgått) 6 7 8 9 9
Gjesdal kommune 28 27 36 33 32
Haugesund kommune 70 72 81 85 76
Hjelmeland kommune 7 6 5 6 8
Hå kommune 49 55 50 45 48
Karmøy kommune 71 83 96 103 94
Klepp kommune 36 35 37 42 37
Kvitsøy kommune 1 2 2 1 1
Lund kommune 7 8 10 10 10
Randaberg kommune 8 11 11 10 12
Rennesøy kommune (utgått) 9 12 12 15 15
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 143 138 161 169 167
Sauda kommune 6 8 8 9 8
Sokndal kommune 5 5 5 5 6
Sola kommune 35 37 38 33 35
Stavanger kommune 212 236 243 251 243
Strand kommune 42 39 41 41 48
Suldal kommune 7 8 9 6 8
Time kommune 30 34 33 37 34
Tysvær kommune 27 27 23 21 24
Utsira kommune 1 1 1 1 1
Vindafjord kommune 20 18 16 16 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bjerkreim kommune 76,7 75,9 81,8 51,9 63,9
Bokn kommune 48,2 30,2 38,2 49,5 41,7
Eigersund kommune 54,8 47,0 44,4 52,8 46,7
Finnøy kommune (utgått) 56,3 43,6 47,2 45,5 40,1
Forsand kommune (utgått) 34,8 29,6 24,7 19,7 17,6
Gjesdal kommune 58,9 63,4 47,6 51,8 56,7
Haugesund kommune 64,0 62,5 55,4 53,4 59,5
Hjelmeland kommune 54,3 62,8 74,9 64,6 42,6
Hå kommune 54,7 50,4 56,1 63,1 60,2
Karmøy kommune 78,4 67,7 59,1 54,9 59,8
Klepp kommune 76,4 77,0 73,9 66,1 74,0
Kvitsøy kommune 103,7 46,8 36,0 60,4 59,2
Lund kommune 64,9 55,4 47,6 42,7 46,3
Randaberg kommune 190,1 133,8 142,1 148,9 126,9
Rennesøy kommune (utgått) 85,4 65,3 65,6 51,5 54,6
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 68,6 73,1 64,3 62,4 64,2
Sauda kommune 85,0 74,3 71,4 67,5 74,9
Sokndal kommune 86,8 96,6 81,7 83,3 70,9
Sola kommune 97,4 94,8 93,3 106,0 102,4
Stavanger kommune 75,4 68,9 67,8 66,3 69,6
Strand kommune 42,2 45,7 44,8 45,7 39,8
Suldal kommune 75,5 65,1 57,3 90,2 65,7
Time kommune 86,5 76,6 79,3 72,5 78,9
Tysvær kommune 61,3 61,3 73,0 78,2 68,6
Utsira kommune 24,0 25,0 25,0 21,0 19,3
Vindafjord kommune 55,0 61,0 67,6 70,5 75,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bjerkreim kommune 11,1 12,5 11,9 19,0 15,6
Bokn kommune 17,0 24,7 17,5 14,7 19,2
Eigersund kommune 18,0 20,9 22,4 19,8 22,0
Finnøy kommune (utgått) 17,3 21,4 19,1 21,0 21,4
Forsand kommune (utgått) 23,3 28,5 36,4 42,7 43,1
Gjesdal kommune 19,1 18,2 23,9 21,7 20,5
Haugesund kommune 18,0 18,2 20,8 21,0 18,2
Hjelmeland kommune 16,6 13,2 11,3 12,4 17,5
Hå kommune 19,2 20,3 18,4 17,2 18,5
Karmøy kommune 14,0 16,0 18,7 19,5 18,0
Klepp kommune 13,8 13,1 14,1 16,4 13,9
Kvitsøy kommune 8,9 15,0 19,7 10,3 10,1
Lund kommune 14,6 15,3 18,3 20,2 17,7
Randaberg kommune 5,3 7,4 6,9 7,4 8,5
Rennesøy kommune (utgått) 14,5 17,1 15,4 20,8 20,7
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 16,3 16,4 17,8 17,7 16,2
Sauda kommune 11,0 13,5 13,5 14,1 12,5
Sokndal kommune 11,7 10,6 11,5 11,4 13,7
Sola kommune 10,7 11,4 12,2 9,9 10,5
Stavanger kommune 15,6 16,9 16,9 16,6 16,3
Strand kommune 27,4 22,0 24,1 23,7 26,5
Suldal kommune 11,6 12,8 14,7 9,4 13,1
Time kommune 13,1 15,1 14,1 15,6 14,0
Tysvær kommune 17,4 17,5 14,6 13,3 14,9
Utsira kommune 22,1 19,3 14,0 19,1 18,2
Vindafjord kommune 17,5 15,5 14,1 13,8 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bjerkreim kommune 10,9 12,1 11,9 12,1 11,7
Bokn kommune 11,8 10,1 8,8 10,5 12,6
Eigersund kommune 11,8 11,8 12,0 12,6 12,1
Finnøy kommune (utgått) 10,2 10,0 10,1 11,1 9,9
Forsand kommune (utgått) 11,6 10,9 10,7 11,4 11,5
Gjesdal kommune 12,8 13,3 14,0 13,8 13,9
Haugesund kommune 14,4 14,1 13,8 13,7 13,0
Hjelmeland kommune 10,6 9,9 9,6 8,8 8,5
Hå kommune 12,4 12,8 13,1 14,7 14,4
Karmøy kommune 13,1 12,9 13,0 12,5 12,3
Klepp kommune 13,0 12,7 12,0 12,5 12,1
Kvitsøy kommune 12,8 10,4 9,4 8,9 8,1
Lund kommune 11,1 10,4 10,6 10,4 9,2
Randaberg kommune 12,5 12,4 12,3 13,3 13,4
Rennesøy kommune (utgått) 14,4 12,4 12,0 12,8 13,1
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 13,8 14,7 13,8 13,3 12,5
Sauda kommune 10,4 11,3 11,0 10,8 10,9
Sokndal kommune 12,3 13,3 12,1 11,9 11,5
Sola kommune 11,6 12,2 12,9 11,5 12,1
Stavanger kommune 14,7 14,8 14,1 13,3 13,8
Strand kommune 14,2 13,7 13,2 13,3 12,9
Suldal kommune 9,3 9,0 9,4 8,9 9,2
Time kommune 14,1 14,2 13,5 13,8 13,5
Tysvær kommune 13,7 13,1 12,3 12,7 11,9
Utsira kommune 6,5 5,2 3,8 5,8 5,6
Vindafjord kommune 11,1 10,8 10,8 10,8 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 9,2 11,8 12,4 13,6 13,4
Bokn kommune 8,1 9,8 10,3 10,1 9,9
Eigersund kommune 12,9 12,6 13,6 12,9 13,0
Finnøy kommune (utgått) 15,1 13,3 12,6 12,2 11,8
Forsand kommune (utgått) 12,8 11,4 11,5 11,1 8,0
Gjesdal kommune 15,6 15,6 13,6 13,1 13,8
Haugesund kommune 14,9 15,1 15,7 15,4 14,9
Hjelmeland kommune 12,1 11,5 12,6 13,2 11,6
Hå kommune 13,8 12,9 12,4 12,8 13,5
Karmøy kommune 14,3 14,4 15,1 14,8 15,5
Klepp kommune 12,0 11,3 13,7 14,8 13,0
Kvitsøy kommune 11,5 7,2 8,8 6,6 7,6
Lund kommune 12,5 9,8 11,3 11,7 12,8
Randaberg kommune 14,5 13,5 13,4 14,7 14,1
Rennesøy kommune (utgått) 17,5 16,5 14,6 14,7 15,6
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 14,1 14,8 14,9 14,8 13,5
Sauda kommune 12,1 13,8 12,8 13,1 12,6
Sokndal kommune 13,1 11,2 9,8 10,6 13,0
Sola kommune 15,4 15,1 16,3 15,0 14,8
Stavanger kommune 15,2 15,3 15,0 14,7 14,8
Strand kommune 14,9 14,1 14,1 13,7 13,7
Suldal kommune 13,6 13,7 12,8 14,2 14,3
Time kommune 15,1 15,7 15,4 14,9 13,5
Tysvær kommune 14,2 14,0 15,4 13,0 14,7
Utsira kommune 7,0 8,0 6,1 4,6 2,7
Vindafjord kommune 13,8 13,5 12,9 14,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bjerkreim kommune 12,3 15,4 15,1 18,1 15,0
Bokn kommune 12,8 12,4 10,4 11,9 14,0
Eigersund kommune 15,9 15,2 16,3 15,6 14,7
Finnøy kommune (utgått) 14,3 13,3 13,5 14,0 12,7
Forsand kommune (utgått) 14,7 14,4 14,5 20,0 13,5
Gjesdal kommune 15,3 16,8 17,7 16,6 16,9
Haugesund kommune 18,5 18,3 18,6 18,4 16,8
Hjelmeland kommune 14,4 12,8 12,9 13,7 12,1
Hå kommune 15,7 15,7 15,5 16,9 16,8
Karmøy kommune 16,6 16,3 16,9 16,5 16,1
Klepp kommune 15,0 14,3 14,8 16,3 14,8
Kvitsøy kommune 17,6 9,7 9,5 8,3 8,2
Lund kommune 13,5 12,2 12,6 13,0 12,9
Randaberg kommune 17,6 17,2 17,2 18,3 17,6
Rennesøy kommune (utgått) 17,5 15,6 15,1 16,0 16,1
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 17,5 18,2 17,3 17,5 15,9
Sauda kommune 15,5 16,5 14,4 14,6 13,3
Sokndal kommune 16,3 16,1 16,2 15,4 16,3
Sola kommune 15,1 15,6 17,2 15,6 15,7
Stavanger kommune 18,2 18,5 17,8 16,6 17,4
Strand kommune 17,6 16,4 16,1 15,9 15,2
Suldal kommune 13,5 14,3 13,1 13,0 13,4
Time kommune 18,1 18,2 17,7 17,6 15,6
Tysvær kommune 16,1 16,2 16,0 15,6 15,5
Utsira kommune 7,8 7,8 5,3 6,0 4,9
Vindafjord kommune 14,6 14,5 13,6 13,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bjerkreim kommune 13,0 12,7
Bokn kommune 10,1 14,5
Eigersund kommune 13,9 13,9
Finnøy kommune (utgått) 13,0 12,2
Forsand kommune (utgått) 16,0 13,1
Gjesdal kommune 15,5 15,5
Haugesund kommune 16,5 14,5
Hjelmeland kommune 12,2 10,9
Hå kommune 14,9 14,9
Karmøy kommune 14,5 14,1
Klepp kommune 13,6 12,5
Kvitsøy kommune 9,0 5,9
Lund kommune 13,1 12,8
Randaberg kommune 16,8 15,6
Rennesøy kommune (utgått) 14,7 15,9
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 15,5 13,8
Sauda kommune 12,7 12,0
Sokndal kommune 13,3 12,5
Sola kommune 13,6 14,4
Stavanger kommune 15,1 15,5
Strand kommune 13,8 13,6
Suldal kommune 10,0 11,0
Time kommune 16,2 13,4
Tysvær kommune 15,5 13,3
Utsira kommune 6,6 6,5
Vindafjord kommune 12,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bjerkreim kommune 20,7 16,5
Bokn kommune 15,4 17,6
Eigersund kommune 17,5 14,8
Finnøy kommune (utgått) 14,2 11,6
Forsand kommune (utgått) 35,6 17,4
Gjesdal kommune 18,2 18,7
Haugesund kommune 19,5 18,4
Hjelmeland kommune 12,0 11,4
Hå kommune 19,6 18,8
Karmøy kommune 17,1 15,6
Klepp kommune 15,5 16,4
Kvitsøy kommune 8,9 10,5
Lund kommune 12,5 10,2
Randaberg kommune 19,0 19,4
Rennesøy kommune (utgått) 15,9 14,2
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 18,3 17,2
Sauda kommune 15,3 13,5
Sokndal kommune 18,7 19,5
Sola kommune 14,6 15,4
Stavanger kommune 17,0 18,5
Strand kommune 17,4 15,5
Suldal kommune 11,7 12,4
Time kommune 18,2 18,3
Tysvær kommune 15,6 16,4
Utsira kommune 5,0 4,0
Vindafjord kommune 12,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bjerkreim kommune 26,4 16,7
Bokn kommune 11,4 11,6
Eigersund kommune 16,3 15,4
Finnøy kommune (utgått) 15,8 15,7
Forsand kommune (utgått) 19,5 10,8
Gjesdal kommune 16,8 17,3
Haugesund kommune 19,8 18,3
Hjelmeland kommune 17,7 14,4
Hå kommune 17,8 17,6
Karmøy kommune 19,1 19,7
Klepp kommune 22,8 16,6
Kvitsøy kommune 7,4 8,5
Lund kommune 13,5 16,4
Randaberg kommune 19,5 18,8
Rennesøy kommune (utgått) 18,3 18,7
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 19,8 17,9
Sauda kommune 16,9 14,9
Sokndal kommune 15,5 18,8
Sola kommune 20,7 18,0
Stavanger kommune 18,6 19,0
Strand kommune 17,6 16,9
Suldal kommune 24,2 20,6
Time kommune 19,2 16,7
Tysvær kommune 15,9 17,9
Utsira kommune 6,2 3,2
Vindafjord kommune 17,3 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bjerkreim kommune 92,0 94,8 95,1 97,9 100,0
Bokn kommune 73,6 84,4 94,2 96,9 100,0
Eigersund kommune 94,7 92,8 93,3 97,2 98,2
Finnøy kommune (utgått) 86,7 87,6 91,9 90,9 89,8
Forsand kommune (utgått) 82,5 85,8 81,0 84,7 100,0
Gjesdal kommune 95,3 95,3 97,1 96,8 97,0
Haugesund kommune 98,1 97,9 98,5 98,0 97,7
Hjelmeland kommune 92,8 94,3 92,7 82,5 86,5
Hå kommune 90,8 89,8 94,1 91,4 93,6
Karmøy kommune 97,1 95,6 97,0 95,5 96,6
Klepp kommune 95,1 95,6 94,6 97,0 96,1
Kvitsøy kommune 94,7 86,6 68,9 65,0 63,6
Lund kommune 93,7 89,3 91,3 94,0 94,1
Randaberg kommune 99,1 97,6 96,7 97,1 98,4
Rennesøy kommune (utgått) 97,8 95,1 96,5 93,3 92,0
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 92,7 95,4 94,2 92,6 92,9
Sauda kommune 96,9 96,4 97,0 93,0 95,8
Sokndal kommune 86,3 87,0 88,6 85,2 97,6
Sola kommune 97,2 96,4 97,3 95,4 93,9
Stavanger kommune 96,6 95,5 95,4 93,9 93,3
Strand kommune 95,8 91,4 92,0 87,3 93,6
Suldal kommune 99,6 89,2 91,3 88,9 95,9
Time kommune 95,8 94,2 94,0 93,8 94,8
Tysvær kommune 99,6 99,9 99,3 98,0 98,1
Utsira kommune 100,0 100,0 100,0 100,0 90,6
Vindafjord kommune 94,5 94,7 95,7 97,5 98,8
Lærertimer som gis til undervisning
Bjerkreim kommune 32 243 28 495 28 855 28 408 27 284
Bokn kommune 9 389 9 349 9 555 8 371 6 768
Eigersund kommune 126 604 126 802 122 231 119 138 120 127
Finnøy kommune (utgått) 28 322 30 533 30 155 27 601 31 045
Forsand kommune (utgått) 12 682 14 093 13 766 12 471 12 351
Gjesdal kommune 93 750 96 166 96 275 99 997 100 956
Haugesund kommune 244 245 248 134 250 164 255 291 266 182
Hjelmeland kommune 27 919 28 280 26 813 28 363 28 022
Hå kommune 163 221 168 886 170 150 161 187 161 006
Karmøy kommune 324 903 332 296 327 750 338 035 335 947
Klepp kommune 166 320 173 452 168 875 163 606 172 298
Kvitsøy kommune 5 416 6 353 6 277 6 310 6 165
Lund kommune 30 223 31 992 32 608 32 206 34 909
Randaberg kommune 88 399 92 050 93 210 86 462 88 825
Rennesøy kommune (utgått) 39 119 45 598 47 655 46 860 45 627
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 549 817 537 740 572 583 603 735 656 266
Sauda kommune 39 092 39 320 39 346 40 274 40 764
Sokndal kommune 26 830 27 606 30 391 30 838 29 980
Sola kommune 208 892 208 359 201 905 222 572 217 563
Stavanger kommune 854 310 865 222 909 822 966 328 955 207
Strand kommune 95 610 101 490 105 883 109 690 112 735
Suldal kommune 39 551 39 467 39 535 39 519 39 459
Time kommune 139 452 140 404 147 186 146 875 155 130
Tysvær kommune 92 794 99 331 99 345 102 378 100 150
Utsira kommune 2 850 3 346 4 481 3 268 3 648
Vindafjord kommune 73 944 76 033 75 996 74 551 72 155
Undervisningstimer totalt per elev
Bjerkreim kommune 76 66 66 65 65
Bokn kommune 78 80 85 78 71
Eigersund kommune 65 65 64 62 64
Finnøy kommune (utgått) 68 71 72 67 75
Forsand kommune (utgått) 65 71 72 69 76
Gjesdal kommune 57 56 56 58 56
Haugesund kommune 55 55 56 56 59
Hjelmeland kommune 71 75 75 79 84
Hå kommune 60 61 61 56 56
Karmøy kommune 58 59 58 60 60
Klepp kommune 61 64 62 59 63
Kvitsøy kommune 64 86 87 99 101
Lund kommune 68 76 72 72 77
Randaberg kommune 60 62 62 57 58
Rennesøy kommune (utgått) 51 58 61 59 57
Sandnes kommune
Sandnes kommune (utgått) 56 53 55 57 61
Sauda kommune 72 66 68 68 69
Sokndal kommune 62 62 68 68 66
Sola kommune 62 60 57 63 61
Stavanger kommune 53 53 55 58 56
Strand kommune 54 56 58 58 59
Suldal kommune 75 78 77 78 77
Time kommune 54 53 55 55 57
Tysvær kommune 57 59 60 61 62
Utsira kommune 119 134 179 156 174
Vindafjord kommune 66 68 69 67 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no