Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karmøy kommune
Kommunenr 1149
Alle grunnskoler med adresse i Karmøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 510,5 520,7 515,6 529,5 525,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,1 12,4 12,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 71 83 96 103 94
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,4 67,7 59,1 54,9 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 16,0 18,7 19,5 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 12,9 13,0 12,5 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,4 15,1 14,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,3 16,9 16,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 95,6 97,0 95,5 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 324 903 332 296 327 750 338 035 335 947
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 58 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no