Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karlstad oppvekstsenter - Avd skole
Skjellbekkveien 23
9322 KARLSTAD
Org.nr 975285588
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Målselv kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 6,9 7,0 6,7 7,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 9,9 9,3 9,2 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,3 66,3 63,0 59,8 62,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,4 13,3 13,1 13,7 12,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,8 9,3 9,2 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 10,6 10,3 10,3 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 67,1 74,8 77,6 85,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 779 4 588 4 646 4 448 5 045
Undervisningstimer totalt per elev 71 75 80 81 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no