Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karlsrud skole
Cecilie Thoresens Vei 8
1153 OSLO
Org.nr 979126743
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 51,8 57,3 50,9 53,9 53,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,3 12,4 11,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 13 14 15 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,7 46,2 41,1 39,9 45,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,3 22,8 28,4 27,8 24,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 17,0 17,2 16,3 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,0 8,7 10,7 10,3 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 19,4 22,3 18,5 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 94,2 93,9 93,1 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 33 667 37 278 33 765 35 543 35 205
Undervisningstimer totalt per elev 57 62 57 59 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no