Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karlsrud skole
Cecilie Thoresens Vei 8
1153 OSLO
Org.nr 979126743
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 57,3 50,9 53,9 53,0 50,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,4 11,8 12,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 14 15 13 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,2 41,1 39,9 45,8 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,8 28,4 27,8 24,5 25,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 17,2 16,3 15,6 16,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,7 10,7 10,3 11,1 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 22,3 18,5 18,9 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,4 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,4 24,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 93,9 93,1 96,9 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 37 278 33 765 35 543 35 205 33 780
Undervisningstimer totalt per elev 62 57 59 59 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no