Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karl Johans Minne skole
Malmveien 4
4629 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598639
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,4 17,1 17,4 17,6 17,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 14,1 13,3 13,1 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,3 135,9 138,2 134,5 135,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 9,0 8,3 8,4 8,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,0 13,4 13,1 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 17,2 16,3 16,2 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 229 10 969 11 085 11 248 11 340
Undervisningstimer totalt per elev 50 53 56 57 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no