Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Karasjok grunnskole
Skuvllaluodda
9730 KARASJOK
Org.nr 974599406
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Karasjoga Gielda / Karasjok kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 54,7 54,7 54,2 52,0 52,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 6,6 6,6 7,2 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,4 71,9 103,1 89,3 69,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 8,0 5,3 6,7 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 7,3 7,5 7,6 7,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 8,3 7,7 9,7 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,8 10,1 10,0 10,9 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,4 93,9 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 33 920 33 920 32 308 30 524 30 585
Undervisningstimer totalt per elev 104 108 108 99 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no