Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kapp skole
Engevegen 5
2849 KAPP
Org.nr 975274152
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Østre Toten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,9 19,4 19,4 21,4 21,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 13,5 12,8 11,7 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,5 140,5 124,2 73,1 74,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 8,1 9,2 13,5 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 13,3 12,7 11,7 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 15,5 14,5 12,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,9 85,2 89,2 98,3 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 13 186 12 220 12 831 13 441 13 648
Undervisningstimer totalt per elev 58 55 58 63 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no