Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kannik skole
St. Svithuns Gate 40
4009 STAVANGER
Org.nr 974611597
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,7 41,1 40,6 43,0 44,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,7 15,5 15,0 14,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 355,9 361,3 369,0 441,6 595,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,8 3,6 3,5 2,9 2,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,9 20,6 20,0 20,0 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,7 23,3 22,7 23,0 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,0 22,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,7 94,3 97,3 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 21 592 22 957 22 843 24 334 25 230
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 44 44 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no