Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kanebogen skole
Steinveien 60
9411 HARSTAD
Org.nr 974626837
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad kommune / Hársttáid Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 27,3 27,4 27,4 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 13,9 15,1 13,6 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,1 84,7 90,5 81,7 79,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 14,3 14,6 14,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,5 16,0 14,0 13,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 16,5 18,5 15,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 689 17 689 17 727 17 727 17 727
Undervisningstimer totalt per elev 56 53 49 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no