Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kampen skole
Kampensgata 33
4024 STAVANGER
Org.nr 974611465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 25,6 28,5 27,1 30,7
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 16,3 14,6 15,8 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 127,4 155,0 153,2 116,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 11,2 8,5 9,3 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 16,2 14,5 15,7 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 17,5 16,0 16,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 92,4 92,7 93,2
Lærertimer som gis til undervisning 16 774 16 700 19 095 18 146 20 739
Undervisningstimer totalt per elev 46 46 51 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no