Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kampen skole
Kampensgata 33
4024 STAVANGER
Org.nr 974611465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,2 25,9 25,6 28,5 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 16,0 16,3 14,6 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 4 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 142,9 100,0 127,4 155,0 153,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 14,0 11,2 8,5 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,5 15,9 16,2 14,5 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 17,2 17,5 16,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,3 92,4 92,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 744 16 774 16 700 19 095 18 146
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 46 51 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no