Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kampen skole
Normannsgata 57
0655 OSLO
Org.nr 974589877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 44,5 43,0 45,0 44,5 47,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 15,0 14,7 14,4 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,7 77,0 70,1 72,2 73,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,2 16,6 18,1 17,8 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 16,0 15,6 15,2 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 21,2 21,7 20,8 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,3 94,5 94,0 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 28 710 27 054 28 752 29 430 30 352
Undervisningstimer totalt per elev 55 49 50 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no