Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kampen skole
Normannsgata 57
0655 OSLO
Org.nr 974589877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,0 45,0 44,5 47,3 49,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,7 14,4 13,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 8 7 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,0 70,1 72,2 73,3 182,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 18,1 17,8 15,5 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,6 15,2 14,3 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 21,7 20,8 17,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,4 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 94,5 94,0 93,6 95,6
Lærertimer som gis til undervisning 27 054 28 752 29 430 30 352 32 385
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 51 56 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no