Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kalvskinnet skole (utgått)
Bispegata 9 C
7013 TRONDHEIM
Org.nr 975278913
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Trondheim kommune 1 687,5 1 721,0 1 748,6 1 812,3 1 832,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3 145,2 3 228,4 3 264,5
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Trondheim kommune 13,3 13,3 13,1 12,7 12,6
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 12,5 12,3 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Trondheim kommune 216 239 269 290 261
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 434 469 498
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Trondheim kommune 91,5 84,1 75,3 70,9 79,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 80,8 75,4 71,7
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Trondheim kommune 12,8 13,9 15,4 16,0 14,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,8 14,5 15,3
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Trondheim kommune 14,9 14,7 14,1 13,5 13,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 13,7 13,5 13,2
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Trondheim kommune 14,4 14,8 15,6 15,4 15,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 14,3 14,0 14,6
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Trondheim kommune 18,1 18,4 18,4 17,2 16,9
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,1 17,0 17,0
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Trondheim kommune 15,0 14,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Trondheim kommune 18,5 18,4
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Trondheim kommune 19,4 18,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått)
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Trondheim kommune 96,6 96,7 96,2 96,9 96,8
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 96,9 97,0 96,5
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Trondheim kommune 1 054 223 1 078 152 1 106 315 1 159 971 1 179 828
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 1 990 447 2 041 909 2 076 292
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Trondheim kommune 53 54 55 56 57
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 57 58 58
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no