Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kalvatræet skole
Kalvatræet 37
5106 ØVRE ERVIK
Org.nr 974738503
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,4 17,6 17,5 16,4 16,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,6 9,7 9,5 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 9 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,4 24,9 17,8 15,9 14,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,1 38,6 49,7 54,3 56,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,5 9,8 9,5 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,8 14,5 14,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 654 11 838 11 838 11 097 11 060
Undervisningstimer totalt per elev 74 70 76 78 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no