Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kalvatræet skole
Kalvatræet 37
5106 ØVRE ERVIK
Org.nr 974738503
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 17,5 16,4 16,3 18,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 9,7 9,5 9,1 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 24,9 17,8 15,9 14,8 13,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,6 49,7 54,3 56,4 53,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,8 9,5 9,2 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 14,5 14,8 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 838 11 838 11 097 11 060 12 448
Undervisningstimer totalt per elev 70 76 78 81 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no