Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule
Sentrum
6729 KALVÅG
Org.nr 975276708
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bremanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,4 6,7 6,8 7,1 7,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,7 7,4 7,1 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,6 25,8 22,1 18,1 19,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 34,2 32,6 31,8 36,9 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 9,0 7,6 7,4 6,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 11,5 10,0 9,4 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 518 4 746 4 820 4 887 4 887
Undervisningstimer totalt per elev 92 85 100 104 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no