Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaldfjord skole
Ropnesvegen 10
9107 KVALØYA
Org.nr 874566322
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,9 18,3 19,6 20,9 17,9
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 14,7 13,5 13,0 13,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,9 79,4 64,2 77,8 67,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,5 17,2 19,6 15,1 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 14,9 13,8 13,3 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 19,4 19,0 17,5 23,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 94,7 93,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 563 12 600 13 571 13 996 12 194
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 55 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no