Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaland skole
Osvegen 331
5229 KALANDSEIDET
Org.nr 974738333
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,0 19,9 21,5 24,0 22,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,0 13,2 12,0 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 9 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,6 64,7 28,6 29,6 36,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,0 20,0 41,9 37,5 32,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 15,0 13,7 12,4 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 17,2 15,4 14,1 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 95,5 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 844 12 730 14 478 16 473 15 461
Undervisningstimer totalt per elev 51 50 56 62 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no