Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaland barne- og ungdomsskule
Vardevegen 51
5953 FONNES
Org.nr 975285855
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Austrheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,6 19,5 23,4 24,1 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 8,6 6,9 6,6 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,4 49,1 43,8 23,2 26,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 16,3 14,4 25,9 23,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,5 9,1 7,5 7,4 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,0 10,2 7,6 6,7 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 12,8 9,9 9,2 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,5 9,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 99,8 95,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 374 12 891 15 238 15 694 14 877
Undervisningstimer totalt per elev 73 83 103 108 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no