Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaland barne- og ungdomsskule
Vardevegen 51
5953 FONNES
Org.nr 975285855
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Austrheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 17,6 19,5 23,4 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 9,7 8,6 6,9 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,1 53,4 49,1 43,8 23,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,0 16,5 16,3 14,4 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,5 9,1 7,5 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 11,0 10,2 7,6 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,9 12,8 9,9 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,2 99,8 95,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 882 11 374 12 891 15 238 15 694
Undervisningstimer totalt per elev 76 73 83 103 108
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no