Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kaiskuru skole
Myrullveien 2
9516 ALTA
Org.nr 875324772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Alta kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,8 14,8 13,8 14,1 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,4 10,9 9,8 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,5 79,9 69,0 72,8 102,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 11,4 13,3 12,0 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,0 10,5 9,5 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,5 20,6 12,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,8 97,0 88,0 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 584 8 783 8 654 9 258 9 059
Undervisningstimer totalt per elev 69 65 68 75 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no