Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kabelvåg ungdomsskole
Ungdomsskoleveien 50
8310 KABELVÅG
Org.nr 974558653
Offentlig skole
Grunnskole
7.-10. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,3 12,4 14,2 15,6 17,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 10,8 11,1 10,7 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 40,4 28,0 28,8 48,4 45,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,9 36,2 36,2 20,1 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,4 13,7 16,1 13,8 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 13,6 13,5 13,2 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,7 18,0 17,1 17,2 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2 21,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 304 7 838 9 003 9 618 10 709
Undervisningstimer totalt per elev 53 62 61 63 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no