Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kabelvåg skole
Tore Hjorts gate
8310 KABELVÅG
Org.nr 974558645
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Vågan kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,5 15,4 18,1 17,5 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 12,7 10,8 10,4 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 7 7 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,4 28,1 27,1 33,2 46,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,5 43,8 36,7 29,7 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 12,6 10,7 10,3 9,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 15,4 13,3 13,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 93,5
Lærertimer som gis til undervisning 10 716 11 086 12 427 12 227 14 140
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 69 71 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no