Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Kårvik skole
Kårvikveien 159
9307 FINNSNES
Org.nr 975285340
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 6,6 6,4 6,4 6,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 9,1 9,3 9,4 9,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,0 112,0 112,0 56,4 60,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 7,6 7,8 15,9 13,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 9,9 11,1 10,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 9,8 7,3 9,9 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,6 12,2 13,1 12,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,9 75,5 84,8 100,0 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 956 4 384 4 304 4 351 4 058
Undervisningstimer totalt per elev 79 78 77 76 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no